Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Dyslexieprotocol Hoger onderwijs

Het Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs is een inhoudelijke handreiking voor instellingen voor Hoger onderwijs om de begeleiding van dyslectische studenten te optimaliseren. Het protocol sluit aan bij de eerder verschenen dyslexieprotocollen voor basis- en voortgezet onderwijs. Dit protocol biedt inhoudelijke en procedurele handreikingen voor studeren met dyslexie, begeleiding op maat en voor de ontwikkeling en uitvoering van dyslexiebeleid. .
Het protocol is met voorblad digitaal te bekijken en te bestellen.

Websites

 1. Handicap + Studie over dyslexie
  Via deze link kun je ook naar tips voor het studeren met dyslexie.
  Linda Nieuwenhuis van Handicap + Studie heeft een overzicht gemaakt van het gebruik van ict-middelen voor studenten met dyslexie in het hoger onderwijs.
 2. Steunpunt Dyslexie
  Het Steunpunt Dyslexie van Landelijke Oudervereniging Balans is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, in het kader van het Masterplan Dyslexie.
  Voor inhoudelijke vragen over dyslexie heeft het Steunpunt Dyslexie van Balans een Helpdesk dyslexie, waar je gratis naar kunt bellen.
 3. Stichting Dyslexie Nederland
  Doel van de Stichting is het bevorderen van kennisoverdracht van wetenschap naar praktijk, met name het bevorderen van diagnostiek en behandeling van dyslexie op een wetenschappelijk verantwoorde wijze.
 4. Lexima heeft verschillende ict programma's ontwikkeld voor mensen met dyslexie, o.a. Kurzweil. Ze geven ook een gratis digitale nieuwsbrief uit.
 5. Instituut voor Consultatie en leerproblemen Utrecht (ICU)
  is o.a voor volwassenen bij wie het niveau van het lezen, spelling en/of rekenen niet toereikend is.
 6. Multitekst
  Heeft u een digitale tekst waarvan u wilt dat deze wordt gecontroleerd en gecorrigeerd, dan kunt u het bestand (Word-dokument of ascii-tekst) naar ons mailen ter controle. De tekst zal dan worden gecontroleerd op type-, taal- en grammaticafouten en worden verbeterd.
  D. van Bourgondiëweg 5-24
  3961 VZ WIJK BIJ DUURSTEDE (Nederland)
  Tel: 06 - 19425970
  E-mail: info@multitekst.eu
  Msn: tekstdiensten@gmail.com
  Website: http://www.multitekst.eu/
 7. Ander voorleesprogramma met stem claire.
  Van Visiria
 8. LOI verzorgd cursus voor (aanstaande) studenten met dyslexie gericht op studievaardigheden en taalvaardigheid. Duur is 6 maanden van 70 euro per maand.
 9. Schrijven met dyslexie. Informatie over dit boek op de site van Verdraaid.

info