Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Beperkingen bij het bewegen kunnen door vele ziektes worden veroorzaakt. Welke invloed een ziekte heeft op het lichamelijk functioneren hangt sterk af van de aard ervan. De ziektes kunnen chronisch zijn. Soms is de ziekte progressief en soms gaat de achteruitgang heel geleidelijk. Een ziekte kan aangeboren zijn, zich op jonge of latere leeftijd openbaren of worden veroorzaakt door een ongeluk. Meestal gaan de ziektes gepaard met gebrek aan energie. Ook het concentratievermogen kan door de ziekte verminderen.

  • Op de site van Handicap + Studie onder diagnose ABC staan verschilllende ziektes genoemd die beperkingen in het bewegen tot gevolg hebben. Hieronder worden de ziektes opgenoemd die onder diagnose ABC zijn te vinden: reuma (waaronder artrose), fibromyalgie, hypermobilliteitssyndroom, spasticiteit, spierstoornissen. multiple sclerose, ziektes aan de rug, spinabifida, posttraumatische dystrofie en dwarslesie.
  • Op het gezondheidsplein zijn op alfabetische volgorde vele ziektes beschreven.

info