Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Doofheid is een ingrijpende handicap, maar ook slechthorendheid kan voor flink wat obstakels zorgen. De officiële naam voor doven en slechthorenden is 'mensen met een auditieve beperking'.

Websites:

  • Kennisnet biedt korte informatie en een aantal links naar websites
  • Handicap en studie onder auditieve beperking.
  • Het Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden (FCDS) , de belangenbehartiger in Friesland voor Doven en Slechthorenden. Het FCDS heet sinds mei 2011 Hoor Friesland en heeft ook een nieuwe website.
    Hoor Friesland helpt mogelijk maken dat doven en slechthorenden optimaal functioneren in de samenleving.
  • Daarnaast bestaat de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS).
  • Doof is een ontmoetingsplaats voor doven en slechthorenden. Men biedt sinds 1997 nieuws en informatie over doofheid in de meest ruime zin van het woord.
  • Audiologische centra gevestigd in verschillende provincies doen onderzoek naar audiologische problemen en kunnen adviseren over het gebruik van hulpmiddlen. Bijvoorbeeld het audiologisch centrum Brabant

info