Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Onder beperkingen bij het zien verstaan we stoornissen waardoor het zicht beperkt wordt of compleet weg valt. Enkele voorbeelden zijn glaucoom, retinitis pigmentosa, nystagmus.

Websites

 • Op de site van Handicap + studie is informatie te vinden onder visuele beperkingen
  Ook worden er studietips gegeven.
 • Bartimeus biedt informatie op verschillende terreinen voor mensen met een visuele beperking,
 • Visio is een expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen met hun vragen over leven, leren, wonen en werken met een visuele beperking.
 • De Stichting Waarmerk drempelvrij.nl heeft als doelstelling de toegankelijkheid van Nederlandse websites te bevorderen voor iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking en senioren.
  Een belangrijke doelgroep is de groep mensen met een visuele beperking.
 • Summer University Blinde en (zeer slechtziende) studenten, die statistiek of wiskunde en betavakken moeten of willen doen, kunnen deelnemen aan het ICCHP-Summeruniversity. In praktische workshops kunnen zij kennismaken met de beschikbare toegankelijke software en met hulpmiddelen om grafieken te tekenen en te lezen. Er zijn ook workshops voor docenten en andere begeleiders (mensen die studiemateriaal (helpen) aanpassen).
 • Contactgroep voor jongeren en studenten. Zij geven o.a. een almanak uit.
 • Multitekst
  Heeft u een digitale tekst waarvan u wilt dat deze wordt gecontroleerd en gecorrigeerd, dan kunt u het bestand (Word-dokument of ascii-tekst) naar ons mailen ter controle. De tekst zal dan worden gecontroleerd op type-, taal- en grammaticafouten en worden verbeterd.
  D. van Bourgondiëweg 5-24
  3961 VZ WIJK BIJ DUURSTEDE (Nederland)
  Tel: 06 - 19425970
  E-mail: info@multitekst.eu
  Msn: tekstdiensten@gmail.com
  Website: www.multitekst.eu

  Gebruik van iPad bij verschillende functiebeperkingen waaronder slechtziendheid.

info