Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

In dit hoofdstuk staan veel voorkomende psychische belemmeringen:

Het Expertise Centrum Begeleid Leren heeft een korte lijst gemaakt van signalen bij studenten die aangeven dat er psychische belemmeringen zijn bij het studeren. Deze zijn te vinden op de website psychische belemmeringen De site verwijst voor tips door naar de site van Handicap + Studie.

info