Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oftewel Aandachts-Tekort-Stoornis met Hyperactiviteit. Niet iedereen met ADHD is hyperactief of druk! In het Engels heeft men het vaak over ADD, dus zonder H, als men àlle ADHD bedoelt, dus met en zonder hyperactiviteit.

Websites:

  • Handicap + Studie (deel ADHD)
  • Testje op Psyq
  • Oudervereniging Balans over ADHD
  • Er is een goede site over coaching van (jong)volwasssenen met ADHD.
  • Een leuk filmpje op you tube over hoe het onderwijs zich niet heeft aan gepast aan de veranderde jongere van tegenwoordig met adhd trekken, maar ook heel veel andere kwaliteiten.

info