Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Een sombere stemming, gevoel van leegheid en het verlies van interesse en plezier. Een depressie kan eenmalig voorkomen maar ook periodiek terugkeren. Onzichtbaarheid en stemming kunnen leiden tot onbegrip.

Onder diagnose ABC van Handicap + Studie is informatie en studietips te vinden over depressie.

andere websites:

  • Burnout
    Onafhankelijk Kennis-, Informatie- en Communicatieplatform.
  • Bij het Depressie Centrum van het Fonds Psychische Gezondheid kan men terecht met vragen over o.a. antidepressiva, winterdepressie, winterblues en lichttherapie, chronisch depressieve stemming, Elektro Convulsieve Therapie. Er staat ook een depressiezelftest op de site.
  • Het Depressie Centrum heeft ook een site met daarop allerlei informatie over Stress, o.a. een depressiezelftest.
  • Grip op je Dip is een site voor jongeren met depressieve klachten. Jongeren kunnen in een groep gaan chatten of mailen met een deskundige. Ook staat er informatie over een depressie.
  • Interapy biedt kortlopende behandeling via inter(net ther)apy: schokkende ervaring, burn-out, depressie en angst.
  • Expertise Centrum Begeleid Leren (lectoraat rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen en de Stichting Rehabilitatie '92 te Utrecht) Te downloaden brochure over stemmingsstoornissen.