Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Eetstoornissen hebben te maken met een verstoord eetgedrag. De persoon is obsessief met eten bezig.

Websites:

  • Nederlandse Academie voor eetstoornissen biedt een goed overzicht over eetstoornissen voor verschillende doelgroepen.
  • Helpdesk voor eetstoornissen
    HÉ is een zelfhulporganisatie in de regio Utrecht, die vanuit ervaringsdeskundigheid informatie, voorlichting en hulp biedt aan mensen met een eetstoornis en hun omgeving. Ook geeft HÉ trainingen en workshops over eetstoornissen aan intermediaire doelgroepen.
  • Stichting Anorexia en Boulimia (SABN)
    Een Stichting voor en door mensen met een eetstoornis. Op de site staan o.a. korte vragenlijstjes voor mensen om na te gaan of ze anorexia, boulimia of Binge Eating Disorder kunnen hebben.
  • Handicap + studie diagnose ABC over anorexia nervosa. Naast informatie zijn er ook studietips te vinden.

info