Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Hieroner volgen nog enkele interessante websites waar meer te vinden is over psychische belemmeringen of stoornissen.

 • De site van de universiteit van Leiden geeft bij psychische stoornissen een opsomming van stoornissen met informatie en links.
 • Het Trimbos instituut biedt een goed overzicht van psychische problemen. Ook hebben ze een webshop waar literatuur (boeken, flyers en brochures over vele onderwerpen) is te bestellen.
 • Faalangst: veel vragen en antwoorden over Faalangst.
  Zie ook hier in dit handboek. Vragenlijst tentamenvrees EU.
 • psyq biedt diverse kleine testjes om mensen een indicatie te geven of de klachten kunnen samenhangen met bijvoorbeeld een depressie, een persoonlijkheidsstoornis o.i,d,
 • Parnassia biedt testjes aan. om zelf te onderzoeken waar klachten mee samen hangen. Ze bieden ook een online trainingen.
 • De studentenarts Peter Vonk is één van de auteurs van het boek: Studenten en stille pijn. Het boekje is vooral geschreven voor hulpverleners en ouders van studenten en kan worden besteld via:
  Daarnaast is er de website ik-student: Ook hier komen de 7 profielen aan bod. De bedoeling is dat de student zich hierin kan herkennen en spiegelen. En dat het helpt om problemen bespreekbaar te maken.
 • De website gezond studeren.nl:
  Op deze site is informatie te vinden over gezondheid en studentenvoorzieningen.

info