Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen binnenkomt (zicht, geur, geluid, etc.) wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Zij hebben moeite om de details die zij waarnemen te verwerken tot een samenhangend geheel. Hierdoor hebben mensen met autisme problemen met communicatie, sociale interactie en verbeelding.

Autisme is een levenslange, vaak onzichtbare, handicap die invloed heeft op alle levensgebieden in alle levensfasen. De handicap brengt specifieke sterke en zwakke kanten met zich mee. De meeste mensen met autisme hebben in meer of mindere mate hun leven lang deskundige begeleiding nodig. Met meer begrip van de omgeving en de juiste begeleiding kunnen veel mensen met autisme naar school of werken, relaties met anderen onderhouden en daardoor een zin- en betekenisvolle rol in de samenleving hebben.

Ruim één procent van de Nederlanders – ca. 190.000 mensen – heeft een vorm van autisme.

Autistische stoornissen vallen onder de psychiatrische stoornissen en worden geclassificeerd volgens de criteria van de DSM-IV-TR, een systeem dat wereldwijd gebruikt wordt. Binnen deze criteria worden vijf subgroepen van autisme onderscheiden:

 • (Klassiek) Autisme
 • De stoornis van Asperger
 • PDD-nos
 • RETT syndroom
 • Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) heeft een uitgebreide brochure over autisme uitgegeven: "Autisme Begrijpen". In deze brochure staat veel heldere informatie over autisme. De brochure – en nog veel meer materiaal – is te bestellen. Hier vindt u een actueel NVA- overzicht van alle publicaties, boeken, dvd's en ander voorlichtingsmateriaal over autisme.

Websites:

 • De Nederlandse vereniging voor Autisme (NVA). Studenten met autisme kunnen met vragen over hun studie terecht bij de informatie- en advieslijn van de NVA. Deze is op donderdag tussen 10:00 en 13:00 uur bereikbaar via 0900 2884763. E-mailen kan ook, via: i&a@autisme.nl.
 • Overzicht van universiteiten en hanzehogeschool op gebied van autisme.
 • Personen uit het Autisme Spectrum (PAS) Nederland is de belangenvereniging voor en door normaal begaafde volwassen Personen met een stoornis uit het Autisme Spectrum.
 • De brochure autisme functioneert als handboek voor begeleiders aan hogescholen. De reader wordt up-to-date gehouden. Deze brochure is een uitgave van Handicap en Studie en mede financieel mogelijk gemaakt door Start Foundation.
 • Stumass helpt studenten met een autisme spectrum stoornis (ASS) om succesvol te studeren en begeleidt hen naar zelfstandig wonen.
 • Lectoraat levensloopbegeleiding bij autisme van de HAN.
  website
 • www.studiebegeleiding-autisme.nl geeft persoonlijke en vakinhoudelijke begeleiding aan (aanstaande) studenten met autisme. De begeleiding is op maat en kan dus op- of afgebouwd worden naar behoefte.

info