Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Als de student vindt dat hij ongelijk behandeld wordt, kan hij een klacht indienen. Dit kan op de volgende manieren:

Bij de onderwijsinstelling zelf.

Bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Dit is een onafhankelijke instantie die kijkt of de wetten op het gebied van gelijke behandeling goed worden nageleefd. Zowel particulieren als organisaties kunnen de Commissie inschakelen. Dit geldt ook voor een werkgever of onderwijsinstelling die wil weten of het eigen beleid rechtmatig is. De Commissie beoordeelt alleen of er sprake is van ongelijke behandeling. Het oordeel is juridisch niet bindend.

Bij de rechter. De zaak kan worden voorgelegd aan de burgerlijke of bestuursrechter. Dit kan meteen of nadat de Commissie Gelijke Behandeling een oordeel heeft uitgesproken.

info