Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Hierbij gaat het om het recht op het rekening houden met persoonlijke omstandigheden bij het uitbrengen van het studieadvies. Om hier recht op te hebben moet men aan nadere voorwaarden voldoen. Relevante wetgeving is te vinden in de Wet op het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek (WHW art. 7.8b en 7.9). De onderwijsinstelling is verplicht bij het uitbrengen van studieadvies in de propedeutische fase en verwijzing in de postpropedeutische fase rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de student. In een AMvB is bepaald welke persoonlijke omstandigheden het instellingsbestuur in zijn beoordeling betrekt: lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkenen is één van de persoonlijke omstandigheden.

info