Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

De informatie over voorzieningen voor studenten met een functiebeperking moet:

  • uitnodigend zijn
  • duidelijk zijn
  • toegankelijk zijn voor alle betrokkenen

Een suggestie is om de aspirant-student bij aanmelding in Studielink te vragen of hij een functiestoornis heeft die hem zou kunnen belemmeren bij zijn studie en of hij meer informatie wil ontvangen over begeleidingsmogelijkheden en voorzieningen.
Een alternatief is dat alle studenten bij inschrijving informatie ontvangen over de mogelijkheid om te studeren met een functiebeperking.
In de informatie die de aspirant-student ontvangt is in elk geval opgenomen een uitnodiging voor een intakegesprek of een oproep aan de student om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

De volgende organisaties / websites kunnen van pas komen bij het samenstellen van een goed informatiepakket:

  • Regelhulp, een initiatief van de ministeries VWS en SZW, samen met hun o.a. uitvoeringsorganisaties UWV en CIZ. Dé website die helpt om de juiste regelingen en instanties te vinden voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen.
  • DUO (IBgroep), informatie over studiefinanciering.
  • Handicap+studie, voorlichtingssite van het expertisecentrum voor onderwijs en handicap.
  • Onderwijs en handicap, voorlichtingssite over naar school gaan en studeren met een beperking.
  • Integraal wmo loket, loket van Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
  • Handywijzer informatie over regelingen, hulpmiddelen e.d.

info