Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Onder materiële voorzieningen wordt verstaan voorzieningen op het gebied van:

  • toegankelijkheid (zie ook hier)
  • inrichting en gebruik van gebouwen en lokalen
  • computergebruik
  • communicatiemiddelen

Er zijn (internationale) richtlijnen ontwikkeld voor de toegankelijkheid van gebouwen. Het Internationaal Toegankelijkheidssymbool (ITS) is een initiatief van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-raad). Om te blijven voldoen aan de richtlijnen is onderhoud nodig. Dat is vooral een kwestie van organisatie: wie is verantwoordelijk voor periodiek (deel) onderhoud, wie heeft overzicht, wie onderneemt actie na klachten of wensen van studenten?

Ook ten aanzien van de toegankelijkheid van websites zijn richtlijnen geformuleerd:

In het hoger onderwijs zouden websites ten minste moeten voldoen aan de richtlijnen van dit waarmerk.

Klik hier voor voorbeelden van voorzieningen op het gebied van:

  • inrichting en gebruik van gebouwen en lokalen
  • computergebruik
  • communicatiemiddelen

info