Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Hier staan toetsvoorzieningen waar een student met een functiebeperking in redelijkheid aanspraak op kan maken. De opsomming is niet uitputtend. We onderscheiden:

 1. voorbereiding
 2. toetsingsvorm/regels
 3. ruimte
 4. gebruik hulpmiddelen

In de meeste gevallen beslist de examencommissie van de opleiding of de student in aanmerking komt voor de voorziening.

Voorbereiding

 • Oud tentamen maken
 • Duidelijke informatie krijgen over vorm/inhoud/beoordeling
 • Training ' Omgaan met angst en spanning' volgen

Toetsingsvorm / regels

 • A3-formaat 2
 • Herkansingen op gunstige dagen/tijden
 • In delen opsplitsen\
 • Mondeling i.p.v. schriftelijk of vice versa
 • Multiple choice i.p.v. open vragen of vice versa
 • Op gunstige dagen/tijden
 • Pauzes
 • Spreiding toetsen (over de dag, het kwartiel)
 • Take-home
 • Toiletbezoek tijdens toetsing toestaan
 • Vergroot lettertype
 • Verlenging tijd

Ruimte

 • Aangepaste, extra verlichting
 • Goede aangepaste stoel
 • Individuele ruimte (t.b.v. extra tijd, betere concentratie, hardop lezen, afluisteren gesproken tentamen, pauzes kunnen nemen, minder afleiding, spraakherkenning, kunnen bewegen, minder stressfactoren)
 • Prikkelarme ruimte
 • Toegankelijk lokaal
 • Vooraan in de rij zitten

Hulpmiddelen

 • Leesbaar d.m.v vergroot lettertype, duidelijk lettertype, regelafstand 1,5, kleurgebruik
 • Loep
 • Readingpen
 • Spellingcontrole (computer)
 • Tolk (gebaren)
 • Vragen en antwoorden op cassette
 • Vragen en antwoorden op computer
 • Woordenboek, rekenmachine

info