Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Hier staan voorzieningen voor curriculum en stage waar een student met een functiebeperking in redelijkheid aanspraak op kan maken. De opsomming is niet uitputtend. We onderscheiden:

 1. planning van het onderwijs
 2. presentatie van het onderwijs
 3. extra begeleiding
 4. werkgroepen/presentaties
 5. practica
 6. stage

De voorziening wordt veelal uitgevoerd binnen de opleiding, al dan niet na besluit van examencommissie of directeur.

Planning van het onderwijs

 • Absentieregeling/aanwezigheidsversoepeling
 • Afspraken omtrent informatievoorziening (bijv. via e-mail)
 • Aanpassen rooster/spreiden van onderdelen met aanwezigheidsplicht
 • Beperken lokaalwisseling/grote afstanden
 • Lessen clusteren
 • Modules spreiden
 • Op gunstige dagen/tijden werkgroepoverleg
 • Op tijd verkrijgen van boekenlijst (omzetten in braille / gesproken boek / digitale vorm)
 • Periodieke structurele studievoortgangsgesprekken
 • Tentamens spreiden
 • Verspreiden inleverdata opdrachten
 • Werken in kleine groepen
 • Training 'Effectief studeren' of 'Zelfstandig studeren' volgen

Presentatie van het onderwijs

 • Digitaal (diskette, cd-rom, netwerk, internet)
 • Mondelinge toelichting bij schriftelijke informatie
 • Opnemen van lessen (geluid/video)
 • Overzichtelijke lay-out
 • Schriftelijke ondersteuning door docent (sheets / bord / PowerPoint)
 • Starten met overzicht van de te behandelen lesstof en verbanden met de rest van de stof
 • Tempo aanpassen
 • Vaste, duidelijke structuur in les
 • Vooraf sheets / lesstof / PowerPoint beschikbaar (eventueel vergroot of digitaal)

Extra begeleiding

 • Begeleiding eventueel in samenwerking met (externe) deskundige / GGZ
 • Dyslexiebegeleiding
 • Extra ondersteuning van studieloopbaanbegeleider
 • Extra ondersteuning van vakdocent
 • Leestips / kern van stof door docent verkrijgen
 • Mogelijkheid inhaalcollege
 • Samenvatting van stof verkrijgen (schriftelijk)
 • Studiemaatje
 • Via e-mail / telefoon vragen kunnen stellen
 • Vragen / toelichting na les mogelijk

Werkgroepen / presentaties

 • Alternatieve opdracht i.p.v. werkgroepopdracht
 • Competenties m.b.t. groepswerk op alternatieve manier bewijzen
 • In kleine groep presenteren
 • Individueel traject (of individuele opdrachten naast gedeeltelijke werkgroepopdrachten)
 • Korte presentatietijd
 • Mogelijkheid latere inleverdata
 • Opdracht in delen maken / inleveren
 • Opdrachten / informatie per e-mail verkrijgen
 • Presentatie voorlezen
 • Training 'Leren presenteren' volgen
 • Vast 'aankijk/ondersteuningspunt'
 • Verspreiden inleverdata opdrachten

Practica

 • Aanpassen benodigde voorwerpen/meubilair
 • Assistentie bij oefenen practicavaardigheden
 • Extra begeleiding practicadocent
 • Extra tijd
 • Inventariseren mogelijkheden/beperkingen in de praktijk
 • Met assistentie
 • Met persoonlijke instructies
 • Toetsen op vaardigheden die student kan uitvoeren
 • Vaste partner bij practica
 • Veiligheid practica lokaal / middelen waarborgen

Stage

 • Afspraken maken omtrent verwachtingen / mogelijkheden / beperkingen stage met stageplaats
 • Bereikbaarheid stageplek
 • Extra begeleiding stagebegeleider
 • Geschikte stageplaats
 • Ontbrekende competenties op alternatieve wijze behalen
 • Parttime stage
 • Ruim van tevoren stageplek bekend maken
 • Rustruimte op stageplek
 • Stagelopen spreiden
 • Toetsen op vaardigheden die student kan uitvoeren

info