Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

 • Beks, H. en Pasteuning, I. (1997) 'Na U'. Utrecht: Seminarium voor orthopedagogiek, ISBN 9075293151.
 • Dercksen, A. en Haven, A. (2004) 'Omgaan met psychische problemen'. Amsterdam: Boom, ISBN 9053529365.
 • Bij Handicap + Studie staan onder beleidszaken / publicaties een aantal magazines en veel brochures.
 • Hofmeester, N.(2001) 'Studeren met dyslexie', Garant, Antwerpen-Apeldoorn
 • PBNA Arnhem (2000) 'Coelho-Zakwoordenboek der geneeskunde', 26e deel geheel herziene druk, Elsevier, ISBN 9062283225. Ook op CD-ROM
 • Psychologie tijdschrift.
 • 102 vragen over alcohol, drugs, gokken, Rein Delhaas & Gerry Eussen: uitgave 2004, de Brijder Alkmaar, ISBN 9080198021
 • Pyttersen's Nederlandse Almanak, Jaarlijks verschijnend handboek van organisaties, instellingen en personen in Nederland, Bohn Stafleu van Loghum Houten, ISBN 903342971. Ook op CD-ROM.
 • Mönnink, Herman de, Verlieskunde: handreiking voor de beroepspraktijk, Elsevier gezondheidszorg, 2000.
 • Boswijk-Hummel Riekje, Afscheid nemen: loslaten wat dierbaar is. De Toorts, 1998.
 • Bruijn, Marieke de, Leren leven met verliezen: hoe doe je dat? Centrum Marieke de Bruijn, 2003.
 • Rimpoche, Sogijal. Het Tibetaanse boek van leven en sterven.
 • Polspoel, Arthur, Wenen om het verloren ik: over verlies en rouwen van een dierbare en de hulpverlening aan rouwenden. Gooi en Sticht, 1979.
 • Bot, Marrie, Een laatste groet: uitvaart- en rouwrituelen in multicultureel Nederland. Bot, 1998, fotoboek met tekst
 • Azghari, Youssef. Cultuurbepaalde communicatie. Uitgeverij Nelissen, Soest 2005.
 • Keirse, Manu, Vingerafdruk van verdriet.Woorden van bemoediging,. Lannoo 2005.
 • Stichting nationaal informatiesysteem gehandicapten(1989), Leerlingen en studenten met een lichamelijke handicap in het reguliere onderwijs.

info