Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

  • Het diagnose-ABC van handicap + studie geeft veel informatie over alle mogelijke stoornissen.
  • Balans is een centrum waar kennis over en ervaring met kinderen met leer- en/of gedragsstoornissen wordt gebundeld en verspreid. De stoornissen zijn bekend onder de namen: ADHD , dyslexie, PDD-NOS, NLD, dyscalculie, dyspraxie, MCDD en andere. Al deze afkortingen worden met de kenmerken van de stoornissen op deze site uitgelegd.
  • Leefwijzer is "A special community" van, voor en door mensen met een handicap of chronisch ziekte.
  • MEE is er voor iedereen met een handicap, beperking of chronische ziekte, voor mensen die door hun beperking problemen ervaren in hun dagelijkse leven, waardoor zij niet volledig aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen, voor direct betrokkenen, maar ook voor ouders of verzorgers.
  • Orthopedagogen Psychologen Praktijk Utrecht (OPPU) is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen en hun ouders met leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen.
  • Informatie over persoonlijkheidsstoornissen en behandelmogelijkheden vindt je hier.
  • Het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid (NFGV) heeft een website, de Psychowijzer, met veel informatie over psychische problemen.
  • De website Begeleid Leren geeft informatie aan studenten, cliënten, familieleden, docenten en hulpverleners over het (gaan) studeren met een psychiatrische aandoening.
  • Psychologen

info