Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

  • DUO heeft een deel op haar site over studievertraging o.a. door medische omstandigheden en iets over de Wajong.
  • Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV): Informatie over de sociale verzekeringswetgeving, o.a. over WAJONG, reïntegratie van arbeidsgehandicapten, terugdringen van ziekteverzuim.
  • Stichting Adviesgroep Bijstandsgerechtigden: De stichting onderhoud een zeer informatieve website met goed toegankelijk en concrete informatie. Bevat alle wetten met toelichtingen, informatie over bedragen, uitvoeringsinstanties, enz..
  • StimulanSZ is een onafhankelijke, niet-commerciële organisatie die professionals en burgers ondersteunt op het gebied van werk en inkomen, wonen, zorg en welzijn.
  • Websites over toegankelijkheid van gebouwen en van website vind je hier en hier.
  • Commissie Gelijke Behandeling (CGB)

info