Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

In sommige studentensteden is via studentenhuisvesting aangepaste huisvesting beschikbaar. Als geen aangepaste huisvesting nodig is, maar wel sprake is van een functiebeperking, dan kan men soms voorrang krijgen op de wachtlijst. In een aantal gevallen kan men terecht bij de afdeling huisvesting van de gemeente.

Verder bestaan er zogenaamde Fokusprojecten. Dit is zelfstandig wonen en op maat ondersteuning van Activiteiten Dagelijks Leven (ADL) krijgen vanuit een centraal punt dichtbij het huis. Voor meer informatie kijk op Fokus.

Voor aanpassingen in de woning kan de student bij de gemeente een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor aanpassingen in een onzelfstandige woonruimte zoals een studentenflat, geldt de Wmo niet.
Om zelfstandig te kunnen wonen is soms hulp in de ADL (Activiteiten Dagelijks Leven) zoals wassen, aankleden of bij huishoudelijke activiteiten nodig. Deze hulp is te realiseren via de Thuiszorg of d.m.v. een Persoons Gebonden Budget (PGB). Voor meer informatie kijk op de website van belangenvereniging Per Saldo. De PGB is onderdeel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

info