Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

De psychosociale problemen die kort besproken worden zijn:

Verslaving wordt uitgesplitst in:

Bij elk onderwerp staat een uitgebreide lijst aan websites die meer en diepgaandere informatie verschaffen.

Deze websites zijn ook benaderbaar via Nuttige links en adressen.

info