Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

We volstaan met het vermelden van een aantal websites op het gebied van seksuele problematiek met een korte beschrijving van de inhoud. Daarnaast vermelden we veranderde wetgeving op het gebied van aangifte zedenmisdrijven minderjarigen.

  1. Sensoa is een Vlaamse organisatie op het gebied van Seksuele gezondheid. Er is een deel over de ontwikkeling van seksualiteit, de rol van de opvoeding, soa's, hiv e.d., maar ook een deel voor professionals met veel feiten en cijfers, bijvoorbeeld over Jongeren, seksualiteit en internet.
  2. Seksualiteit is een website met informatie over relaties en seksualiteit. Er zijn delen voor Jongeren, Volwassenen en Ouders. Ook telefoonnummers van hulpinstanties o.a. bij seksueel misbruik worden vermeld.
  3. De Rutgers Nisso Groep is een kenniscentrum voor seksualiteit. Men ondersteunt professionals in hun werk rondom seksualiteit.
  4. Het Platform Seksuele Intimidatie biedt een overzicht van huidige ontwikkelingen, beleid, literatuur, aanbod en praktijkvoorbeelden betreffende (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Het platform is gericht op ondersteuning van vertrouwenspersonen, leidinggevenden, arbo functionarissen, maatschappelijk werkers en andere professionals die zich bezig houden met beleid rondom gewenst gedrag op de werkplek.
  5. De Stichting Korrelatie heeft op zijn site een deel over huiselijk en seksueel geweld.
  6. Een overzicht van veel serieuze en minder serieuze organisaties en zaken op het gebied vind je op deze pagina van startkabel.nl.

Indien het instellingsbestuur op enigerlei wijze verneemt dat een personeelslid mogelijk een zedenmisdrijf heeft gepleegd tegen een minderjarige student, moet het bestuur direct overleggen met de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie. Als uit dit overleg geconcludeerd wordt dat er sprake is van een redelijk vermoeden, moet het bestuur direct aangifte doen bij de politie en de ouders op de hoogte stellen. Als een medewerker een vermoeden heeft van een dergelijk zedenmisdrijf, moet hij het instellingsbestuur daarvan direct in kennis stellen.

info