Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Algemene informatie over verslaving, het verschijnsel, de afhankelijkheid en het misbruik is te vinden in / op:

Instellingen voor de verslavingszorg in de verschillende regio's zijn te vinden op de sites van

Klik op een van onderstaande links voor meer informatie over verslaving op de volgende gebieden:

info