Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Naast de algemene sites over verslaving geven de onderstaande sites meer informatie over drugsverslaving:

  1. De Hulpgids voor de Geestelijke Gezondheidszorg heeft een hoofdstuk over Drugs.
  2. Op de site van Jellinek staat o.a. testen voor (verslaving aan) cannabis, cocaïne, amfetamine en tabak. Er bestaat de mogelijkheid van online zelfhulp voor minderen of stoppen met het gebruik van cannabis, cocaïne en tabak. Ook is er een online behandeling mogelijk voor minderen of stoppen met het gebruik van cannabis.
  3. Het Trimbos Instituut heeft website met zakelijke informatie over drugs algemeen en specifiek over een aantal middelen; tevens een deel over preventie van het gebruik.
  4. Startpagina verslaving aan drugs met veel serieuze, maar ook niet serieuze informatie.
  5. Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Druggebruikers (LSOVD) zet zich in voor ouders, familie en vrienden van drugsgebruikers en probeert hun weerbaarheid te vergroten.

info