Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

De digitale Encyclopedie geeft de volgende definitie van psychosociale problemen:

Problemen die samenhangen met het dagelijks functioneren, zoals angst, eenzaamheid of problemen binnen het gezin.

In de paragraaf Categorisering delen we de problematiek op in verschillende categorieën die we vervolgens kort bespreken.

info