Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Het woord "studeren" is eigenlijk een verzamelwoord voor een groot aantal zeer uiteenlopende activiteiten, zoals: het bestuderen van literatuur, werkgroepen voorbereiden en bijwonen, colleges volgen, werkstukken schrijven, tentamens doen.
De meeste studenten ontdekken in de loop van de studie hoe ze de studie moeten aanpakken om tot bevredigende resultaten te komen. Zij sturen hun studieloopbaan voor een groot gedeelte zelf. Velen leren al doende van gemaakte fouten. Sommigen lopen in het eerste jaar achterstand op, omdat ze bijvoorbeeld de tijd niet goed indelen of niet precies weten hoe ze de literatuur moeten bestuderen. Anderen hebben problemen met hun motivatie of twijfelen over de juistheid van hun studiekeuze. En weer anderen hebben moeite met het combineren van de studie met andere activiteiten of verantwoordelijkheden, zoals de zorg voor een kind.

In dit hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op verschillende elementen van 'actief studeren', met name de inzichten en vaardigheden die daarbij van belang zijn. Verder gaan we in op de aspecten die belangrijk zijn bij het kiezen van een passende (vervolg)studie en beroep. Als studentendecaan in het HBO wordt je dan ook regelmatig benaderd door studenten met twijfelen over de studiekeuze of vragen hebben over doorstroommogelijkheden. In een aparte paragraaf wordt aandacht besteed aan studerende moeders en vaders.

info