Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Het kiezen van de juiste studie is een belangrijke beslissing die weloverwogen genomen moet worden. Als de student eenmaal gekozen heeft, betekent dat niet altijd dat hij daarna nooit meer twijfelt over de juistheid van zijn keuze. Voor 25% van de gesprekken die jaarlijks plaatsvinden tussen student en decaan, is studiekeuze een directe of indirecte aanleiding. Blijkbaar is onzekerheid over de studiekeuze geen uitzondering. Hierbij denken we aan de volgende situaties:

  • Aankomende studenten die zich (nog) oriënteren op een geschikte opleiding.
  • Studenten die de huidige studie niet meer uitdagend vinden of gewoon de verkeerde keuze hebben gemaakt.
  • Propedeusestudenten die naar aanleiding van een (dreigend) afwijzend studieadvies de huidige opleiding niet mogen voortzetten en zich daarom bezinnen op een andere opleiding.
  • Afstudeerders die na het behalen van het diploma nog verder willen studeren.

Feitelijk kent het keuzeproces een procedureel verloop. Zorgvuldig kiezen kost tijd en vereist van de student een eigen actieve bijdrage.

In Kiezen van een (vervolg)studie vermelden we veel websites die een hulp kunen zijn voor het kiezen van een opleiding of een vervolgopleiding na het HBO.

In Heroriëntatie studiekeuze geven we een stappenplan om te komen tot een nieuwe studiekeuze.

Klik hier voor literatuur op het gebied van studie- en beroepskeuze.

Klik hier voor websites op het gebied van studie- en beroepskeuze.

info