Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

De effectiviteit van het studeren / leren wordt door nogal wat factoren beïnvloed. Een belangrijke rol spelen in ieder geval de studievaardigheden. Leren doen we vanaf het begin van ons leven, heel vaak ook onbewust. Leren is in de kern een persoonlijk proces, dat tegelijkertijd sterk beïnvloed is en wordt door iemands onderwijservaringen (basisschool, voortgezet onderwijs). In de loop der jaren ontstaan hierdoor allerlei gewoontes.

Op het moment dat iemand de overstap maakt naar een opleiding binnen het HBO, is het nog maar de vraag of zijn / haar manier van leren aansluit bij de eisen en de opzet van de opleiding. De opleidingen binnen het HBO verwachten doorgaans van de studenten dat ze vooral actief studeren en beschikken over verschillende studievaardigheden. Dat ze initiatieven nemen, gemotiveerd zijn om te studeren, dat ze doorzetten en volhouden. Vaak genoeg blijkt in de praktijk echter dat veel studiegewoontes niet meer (voldoende) effectief zijn. En soms blijven studenten vasthouden aan een inefficiënte wijze van studeren zonder daarmee tot goede resultaten te komen.

In dit deel willen we de volgende onderwerpen nader belichten:

Klik hier voor aanbevolen literatuur op het gebied van studievaardigheden.

Klik hier voor websites op het gebied van studievaardigheden.

info