Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

We praten over uitstelgedrag, wanneer iemand besluit om te beginnen en wanneer het vervolgens nog relatief lang duurt voordat hij echt aan de slag gaat. Iemand doet dan pas veel later wat hij van plan was om te doen. Bij uitstelgedrag (procrastinatie) spreken we daarom ook wel van een intentie-gedragdiscrepantie.

Elke student kent het verschijnsel: vlak voor een studieperiode dienen zich opeens allerlei klusjes aan die eerst gedaan moeten worden. Dus wordt het studeren uitgesteld. Uitstellen lijkt irrationeel. Wat is toch de oorzaak?

Volgens onderzoekers is uitstelgedrag wel degelijk rationeel. De student kiest voor doelen die bevrediging geven op de korte termijn in plaats van doelen die pas op de lange termijn tot resultaat leiden. De oplossingen moeten dus worden gezocht in het herwaarderen van de doelen en het beïnvloeden van de termijn waarop beloning volgt.

Als oorzaken van uitstelgedrag worden vaak genoemd:

  • Irrelevantie van de studietaak.
  • Het niet accepteren van studiedoelen, die door anderen worden opgelegd.
  • Perfectionisme, waardoor je jezelf onbereikbare doelen stelt.
  • Teveel waarde toeschrijven aan het oordeel van anderen over je werk, waardoor je nerveus wordt.
  • Onduidelijke doelen.
  • Angst voor het onbekende.
  • Niet in staat zijn de studietaak uit te voeren.

Klik hier voor tips om uitstelgedrag te overwinnen.

info