Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

We praten over uitstelgedrag, wanneer iemand besluit om te beginnen en wanneer het vervolgens nog relatief lang duurt voordat hij echt aan de slag gaat. Iemand doet dan pas veel later wat hij van plan was om te doen. Bij uitstelgedrag (procrastinatie) spreken we daarom ook wel van een intentie-gedragdiscrepantie.

Elke student kent het verschijnsel: vlak voor een studieperiode dienen zich opeens allerlei klusjes aan die eerst gedaan moeten worden. Dus wordt het studeren uitgesteld. Uitstellen lijkt irrationeel. Wat is toch de oorzaak?

Volgens onderzoekers is uitstelgedrag wel degelijk rationeel. De student kiest voor doelen die bevrediging geven op de korte termijn in plaats van doelen die pas op de lange termijn tot resultaat leiden. De oplossingen moeten dus worden gezocht in het herwaarderen van de doelen en het beïnvloeden van de termijn waarop beloning volgt.

Oorzaken van uitstelgedrag

 • Irrelevantie van de studietaak.
 • Het niet accepteren van studiedoelen, die door anderen worden opgelegd.
 • Perfectionisme, waardoor je jezelf onbereikbare doelen stelt.
 • Teveel waarde toeschrijven aan het oordeel van anderen over je werk, waardoor je nerveus wordt.
 • Onduidelijke doelen.
 • Angst voor het onbekende.
 • Niet in staat zijn de studietaak uit te voeren.

Tips om uitstelgedrag te overwinnen

 • Deel het studiewerk op in korte stukken. Beloon jezelf voor tussenresultaten, zodat het studeren bevrediging geeft op korte termijn.
 • Werk 10 minuten aan een taak die je steeds hebt uitgesteld. Bepaal daarna hoe je ermee verder gaat.
 • Maak gebruik van timemanagement en planningstechnieken.
 • Stel prioriteiten.
 • Ga gewoon aan het werk, hoe je je op dat moment ook voelt.
 • Kies de optimale studietijd. Sommige mensen leren 's avonds beter, andere 's ochtends.
 • Ga op zoek naar de oorzaken van uitstelgedrag, zoals concentratieproblemen, slecht timemanagement, besluiteloosheid en perfectionisme.
 • Motiveer jezelf om te studeren. Reflecteer op je kwaliteiten en goede studieresultaten.
 • Geef leiding aan jezelf: stel realistische doelen. Probeer liever iets te weinig te plannen dan iets teveel, zodat je jezelf elke dag kunt belonen met wat vrije tijd.

Een grote hoeveelheid leerstof kan ontmoedigend zijn. Benader de stof gestructureerd :

 • Verken eerst de stof. Daarbij vorm je je een beeld van de structuur en de kwaliteit van het materiaal, de belangrijkste concepten en de samenhang met kennis die je al hebt.
 • Stel jezelf vragen over de leerstof. Aan de hand van deze vragen bestudeer je de relevante delen van de stof en verwerf je doelgericht bepaalde kennis en inzichten. Elke vraag is in feite een leerdoel. De vragen stimuleren je om actief na te denken, verbanden te ontdekken en kritisch en selectief te lezen.
 • Studeer doelgericht. Lees de tekst per onderdeel, één-voor-één. Een onderdeel kan een hoofdstuk zijn, een grote paragraaf, een op zichzelf staand artikel of een webpagina.

Een handige site met info en een vragenlijst om inzicht te verkrijgen in je uitstelgedrag is die van de universiteit van Leiden. Op deze site staan bij studietips ook tips voor uitstelgedrag.

Ook op de site 'leren' vind je informatie over uitstelgedrag en praktische tips.

Een zelfhulp boekje om uitstelgedrag te lijf te gaan vind je hier.

info