Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Iedereen heeft een persoonlijke leerstrategie of leerstijl, dat wil zeggen: een manier van omgaan met leerstof en leeractiviteiten. Er zijn bijvoorbeeld mensen die het fijn vinden om te leren door veel vragen te stellen. Anderen zijn echte doeners, zij willen het liefst meteen met iets aan de slag.

Een leerstijl is een combinatie van vaardigheden die mensen inzetten als er geleerd/gestudeerd moet worden:

  • cognitieve vaardigheden: decoderen van informatie (ontleden), coderen van informatie (integreren), probleem oplossen;
  • psychomotorische vaardigheden: schrijven, schema's maken, tekeningen maken (Boekaerts en Simons).

Op basis van inzicht in de eigen leerstijl kun je nagaan of deze leerstijl past bij wat je wilt bereiken, hoe je dit wilt bereiken en wanneer je beter een andere leerstijl in kunt zetten. Door je bewust te worden van welke leerstijl(en) je doorgaans hanteert en welke andere stijlen er zijn, kun je ook variëren in stijlen. Kortom, je kunt je studieaanpak effectiever maken en meer uit je opleiding halen.
Veel mensen die deelnemen aan een test over leerstijlen, denken op dat moment voor het eerst na over hun manier van leren. Het is niet zozeer belangrijk in welk hokje je wordt ingedeeld, maar dat je jezelf voortaan kunt observeren terwijl je leert.

Modellen over 'manieren/stijlen van leren' bieden praktische aanknopingspunten om je eigen leren te evalueren en, uiteindelijk, te structureren.
Twee van de meest gebruikte modellen voor leerstijlen zijn de Learning Style Inventory (LSI) van David Kolb en de Inventaris van LeerStijlen (ILS) van Jan Vermunt. Nadere informatie over deze (en andere) leerstijlen is bijvoorbeeld te vinden op de website www.leren.nl.

De leerstijlentest van Kolb en Vermunt kunnen digitaal ingevuld worden op de volgende sites:

De resultaten van deze tests kunnen een student aanknopingspunten bieden voor het formuleren van persoonlijke leerdoelen of verbeteracties ten aanzien van de huidige manier van leren. Na het maken van een (verkorte) leerstijlentest kan de student nagaan in hoeverre de leerstijl herkenbaar is. En welke voor- en nadelen deze leerstijl heeft, mede gezien het eigen leerdoel.

info