Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Wie gaat studeren bevindt zich in een situatie die enerzijds bekend, en anderzijds nieuw is. Dit maakt de kans op planningsfouten groot, omdat studenten zowel teveel als te weinig kunnen vertrouwen op de ervaringen die ze al hebben. Een student die er stilzwijgend van uit gaat dat docenten wel regelmatig zullen aangeven wat het huiswerk voor komende week is, baseert zich teveel op het verleden. Een student, die zich geheel machteloos voelt tegenover zijn nieuwe taak, maakt juist te weinig gebruik van de ervaringen die hij al eerder heeft opgedaan. Planning is bij uitstek een terrein waarop de student zelf initiatieven moet nemen, waarop hij voortdurend actief moet zijn en waarbij het van belang is dat hij volhoudt. Plannen is moeilijk, maar alles is beter dan niet plannen en alles over je heen laten komen.

Hoe kan een student een effectieve studieplanning maken? Achtereenvolgens komen de volgende aspecten aan de orde:

Klik hier voor aanbevolen literatuur op het gebied van studievaardigheden.

Klik hier voor websites op het gebied van studievaardigheden.

info