Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Als de prioriteiten helder zijn en een inschatting is gemaakt van de tijdinvesteringen voor de verschillende activiteiten, is het uitwerken van een planning de volgende stap. Sommige studenten vinden het moeilijk of niet nodig om met een planning te werken. Veel voorkomende gevaren van het werken zonder planning, zijn voortdurend te laat beginnen en het ontbreken van een goed overzicht van beschikbare en benodigde tijd.

Het is mogelijk om een planning te maken voor zowel een langere als kortere termijn. Een langere termijnplanning helpt om in grote lijnen aan te geven wanneer je wat wilt doen, zoals een jaar- of semesterplanning. Dit houdt in dat de student het begin van het betreffende tijdvak nagaat wat hij of zij daarbinnen voor de studie en andere bezigheden moet of wil doen. De studiegids en een jaarrooster kunnen gebruikt worden bij het in kaart brengen van de hoeveelheid studieonderdelen, de bijbehorende studiebelasting en wanneer deze plaatsvinden.
Vanuit een globalere lange termijnplanning kan vervolgens een meer gedetailleerd weekplanning worden opgesteld. Om te kunnen bepalen wat je in een week gaat en kunt doen, is het allereerst nodig om zicht te hebben op de eigen tijdsbesteding. Dit kan door gedurende een bepaalde periode alle dagelijkse activiteiten bij te houden en op te schrijven. Om informatie te krijgen over de tijd die nodig is voor bepaalde studieactiviteiten, kan bij het "tijdschrijven" gebruik gemaakt worden van categorieën. Voorbeelden hiervan zijn deelname aan werkgroepen, volgen van colleges, zelfstudie, projecten en studiepauze.

Klik hier voor een rij aanwijzingen die een student kan gebruiken bij het maken van een weekrooster.

info