Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Een weekplanning kan prima gemaakt worden met een spreadsheetprogramma.

Gebruik een werkblad voor de planning en een voor de daadwerkelijk gerealiseerde studietijd.

  • Zet in de kolommen de dagen van de week. Zet in de rijen de tijden van de dag. Bijvoorbeeld:
  •   maandag dinsdag woens-dag donder-dag vrij-dag  zater -dag zon-dag
   8:00              
   9:00              
   10:00              
   11:00              
   12:00              
   13:00              
   etc..              

 

 • .... Naar believen kan de tijdsindeling verfijnd worden
 • Neem je lesrooster en geef met één kleur aan wanneer colleges, practica ... plaatsvinden (b.v. blauw arceren).
 • Maak een schatting op basis van je vroegere ervaringen, capaciteiten en ambitie van hoeveel uur per week je nodig hebt om de stof op tijd verwerkt te krijgen voor de toetsen en plan de uren zelfstudie in. Geef zo nauwkeurig mogelijk aan wanneer je welke stof bestudeert (welke paragrafen, welke opdrachten)
 • Je hebt wellicht ook andere activiteiten zoals de sportclub, film, jeugdbeweging ... Die actieve ontspanningsmomenten kun je ook in het rooster aanduiden (b.v. groen).
 • Noteer in het tweede werkblad de daadwerkelijk gerealiseerde studietijd.
 • Vergelijk op het einde van de week het aantal gerealiseerde uren (blauw + rood) met het aantal geplande. Stel, indien nodig, de planning bij.

Dit is slechts één van de mogelijke manieren om met een studieplanning te werken. Het komt erop aan grip te krijgen op je tijd. De ervaring leert dat een planning op weekbasis het beste helpt om je studie-inzet op peil te houden. Wie voor de eerste maal op een dergelijke manier zijn tijd in kaart brengt, komt soms tot verrassende bevindingen, zoals: 'die tussenuren tussen de lessen zou ik veel beter kunnen benutten' of 'eigenlijk besteed ik toch wel veel tijd aan koken, eten en afwassen' ... Ook voor wie de neiging heeft te veel uren achter zijn cursussen door te brengen, geeft een planning op weekbasis een gevoel van veiligheid: 'die uurtjes ontspanning heb ik echt wel verdiend'.

info