Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

In het belang van de studievoortgang moeten vaardigheden en kennis regelmatig getoetst worden. Hoewel met het nieuwe leren een veelheid aan toetsvormen zijn intrede heeft gedaan, zullen de mondelinge en schriftelijke tentamens ook in de toekomst een onderdeel van het toetssysteem in het hoger onderwijs blijven vormen. De volgende factoren kunnen van invloed zijn op de tentamenuitslag:

 • de planning die een goede voorbereiding moet garanderen;
 • de wijze waarop de tentamenstof is geselecteerd;
 • de wijze waarop de tentamenstof is voorbereid;
 • de wijze van voorbereiding op de tentamenvorm;
 • de conditie op het tentamen;
 • de tentamenvaardigheid

Bij het voorbereiden op een tentamen kan van de volgende checklist gebruik gemaakt worden.

 • Tijdens colleges wordt door de docent vaak al aangegeven waar vragen over zijn te verwachten. Noteer dit direct.
 • Informeer voorafgaand aan het tentamen bij de docent wat voor soort vragen er gaan komen (multiple choice, open vragen etc.).
 • Vraag of er bijvoorbeeld lange uitgebreide of korte antwoorden worden verwacht.
 • Vraag de docent om een oud voorbeeldtentamen.
 • Als je je samen met andere studenten voorbereid, stel elkaar dan vragen over de stof.
 • Houdt tijdens colleges een lijst bij met onderwerpen waar je vragen over verwacht.
 • Zorg dat je de dag voor het tentamen kan gebruiken voor het nogmaals doornemen van je aantekeningen.
 • Check welke zaken je nodig hebt tijdens het tentamen: pennen, rekenmachine (opgeladen?), etc. Zorg dat alles in orde is.
 • Zorg dat je uitgerust op het tentamen verschijnt.

Deze en andere checklists voor de studie staan op een website met allemaal checklists.

info