Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Hoe vaak hoor je niet: "ik heb geen tijd". Toch hebben we allemaal evenveel tijd: 168 uur in de week. Stel dat we daarvan ongeveer 56 uur slapen, dan blijft er 112 uur in de week over. Studenten zijn vrij in de besteding van hun tijd. Er wordt verwacht dat ze ongeveer 40 uur per week aan hun studie besteden, maar afgezien van de verplichte schoolactiviteiten kunnen ze hun tijd zelf indelen. Over het geheel gezien is de student daarmee manager van zijn eigen tijd.

Timemanagement is het optimaal gebruik maken van je tijd. In de eerste plaats is daarbij het stellen van prioriteiten belangrijk. Prioriteiten stel je door te bepalen welke taken belangrijk zijn en welke taken urgent zijn.

  Belangrijk  Niet belangrijk
Urgent Hoogste prioriteit,
meteen uitvoeren
Plan dit in aan het einde van de dag als de zaken met hoogste prioriteit af zijn
Niet urgent Tijd inplannen,
niet te lang uitstellen
Dit heeft geen prioriteit en kun je uitstellen tot een rustig moment

 

Na het stellen van prioriteiten is het vervolgens zaak de taken met de hoogste prioriteit te plannen. Daarbij is het vooral van belang om realistisch te plannen: verschillende studietaken vragen verschillende tijdsinvesteringen en daarom kan alleen een goede planning gemaakt worden als bekend is hoeveel tijd een activiteit kost.

Klik hier voor tips voor timemanagement.

info