The Think Tanks & Civil Societies Program, een onderzoeksprogramma dat wereldwijd de kwaliteit van denktanks en onderzoeksorganisaties evalueert, heeft medio 2016 de editie van zijn ‘Global Go To Think Tank Index’ gepubliceerd. Elf Nederlandse denktanks hebben zich bij de wereldwijde elite weten te scharen. Qua aantal denktanks staat Nederland op een gedeelde 19e plek met Israël – beide landen tellen 58 denktanks volgens het onderzoek. De spontane oproep tot het formeren van een (decanen)denktank tijdens de ALV werd enthousiast onthaald, wij zijn blij dat een groot aantal leden zich in november 2016 - als denkers - heeft aangemeld voor de 59e denktank.

Lees meer...

Op 4 april 2017 werd na een ingelaste Algemene Leden Vergadering de jaarlijkse Voorjaarsconferentie georganiseerd in The Colour Kitchen te Utrecht door de Expertgroep Psychosociale Problematiek.
Het middagprogramma bestond uit een plenair deel met als gastspreker de psychiater Simon Hogerzeil. Daarna volgde een interactief deel waarbij de leden van LOShbo aan de hand van vragen met een aantal uiteenlopende thema’s aan de slag gingen.

Een verslag van deze middag en (een deel van) de door Simon Hogerzeil gebruikte presentatie kun je vinden onder het ledengedeelte van de website onder het kopje "Documenten / Conferenties". 

Via de contactpersonen van DUO ontvingen wij een brief over misbruik van studiefinanciering. Het is nuttig om als studentendecaan deze informatie te lezen, zodat je studenten kunt attenderen op eventueel onbedoeld misbruik bij bijvoorbeeld de éénoudertoeslag. pdfBrief_DUO_misbruik_studiefinanciering.pdf

Beste LOShbo-leden,

Met veel genoegen kondigen wij hieronder het definitieve programma van onze ingelaste ALV en Voorjaarsconferentie aan:

Vanaf 09.00u            
Ontvangst met koffie/thee

09.30 – 12.00u
Algemene ledenvergadering

12.00 – 13.00u
Lunch

13.00 – 13.10u
Korte inleiding door onze expertgroep en toelichting op programma

13.10 – 14.10u
Spreker: Simon J. Hogerzeil, psychiater i-Psy te Utrecht, Algemeen directeur en docent Sociale Academie Utrecht (https://www.linkedin.com/in/simonjhogerzeil/)                            
Titel: De spagaat van de studentendecaan:
Dilemma's in de begeleiding van studenten met psychosociale problematiek van de studentendecaan

14.10 – 14.25u
Koffie/thee en verplaatsing naar thematafels

14.25 – 15.25u
Themabesprekingen aan thematafels

15.25 – 16.00u
Plenaire bespreking uitkomsten thematafels

16.00 – 17.00u
Borrel (met ludieke muzikale omlijsting van “De Rappe Mannen”)