Thema: “Het geluk kan wél op” –

over studiestress, burn-out, perfectionisme, succes en maakbaarheid van het leven

 

 

09.30     Inloop, koffie/thee en…

10.00     Aanvang programma met verrassingsoptreden…

10.15     Opening door dagvoorzitter

10.20      Lezing door Thijs Launspach (psycholoog - over oorzaken studiestress en  aanbevelingen voor studenten en studentbegeleiders ter vermindering ervan)

11.05      Koffie- en theepauze

11.25      Lezing door Marian Donner (schrijfster, publiciste – over hoe je je onttrekt aan de gekte van het systeem onder het motto: “Trek je eigen plan”)

12.10      Discussie met en vragen uit de zaal over beide ochtendlezingen

12.30      Uitgebreide lunch (met muziek van de Rappe Mannen)

13.30      Lezing door Bas Haring (filosoof – enige relativering over de maakbaarheid van geluk en ongezonde hang naar succes)

14.15      Discussie met en vragen uit de zaal over voorgaande bijdrage

14.30      Lezing door Harriët Rempe (ex-studentendecaan – enige geschiedenis van het studentendecanaat en van LOShbo met als centrale vraag: “structurele aanpak of symptoombestrijding?”)

15.00      Koffie- en theepauze (met muziek van de Rappe Mannen)          

15.20      Drie korte bijdragen van leden van de 3 expertgroepen van LOShbo (over het congresthema, bezien vanuit de invalshoek van hun respectievelijke expertise):

               - Hermien Moning (Studeren met een functiebeperking)

               - Alvar van Rijn (Studiefinanciering, Wet- en regelgeving)

               - Francis van Hekelen (Psychosociale Problematiek)

16.00      Discussie met zaal over voorgaande vier bijdragen

16.15      Slotlied door en met de Rappe Mannen

16.25      Afsluiting door de voorzitter van LOShbo Lies Leijs

16.30      Borrel en aanverwanten

17.30      Einde

 

Locatie: UCK, Domplein 4 te Utrecht

Op 16 april 2019 viert LOShbo haar lustrum! Deze speciale én feestelijke editie van ons jaarlijkse Voorjaarscongres vindt dit jaar plaats onder het thema: Het geluk kan wél op – over studiestress, burn-out, perfectionisme, geluk en maakbaarheid van het leven”. Er zijn lezingen, er is muziek, theater.. kortom: het wordt een speciale dag.

Wil jij daar als lid van LOShbo bij zijn? Zorg dan dat je 16 april vrij houdt om af te reizen naar Utrecht. Let op: het lustrumcongres beslaat de hele dag!

Inmiddels is de aanmelding gesloten. Je kunt informeren of je er als (oud)lid alsnog bij mag zijn door te mailen naar info@loshbo.nl.

 

 

Ook nieuwsgierig naar de bevindingen die uit onze enquete zijn gekomen? Onderzoeksbureau DUO heeft inmiddels de definitieve rapportage van onze enquete opgesteld; die is voor leden terug te lezen onder documenten in 'bestuur'. 

 

Je kunt nu al het verslag lezen van de ALV van 8 november jl. Op verzoek van de aanwezige leden plaatsen wij deze nu z.s.m. nadat de ALV heeft plaatsgevonden. Je vindt deze bij de overige documenten van de ALV in het ledendeel (inloggen) onder documenten/ALV/ALV en jaarcongres van 8 november 2018.