Op woensdag 28 november 2018 (9.30 uur-17.30 uur) organiseert het Trimbos-instituut voor de derde keer een Inspiratiedag over studenten en alcoholbeleid. Ook zal er aandacht zijn voor drugs en tabak.

Er is voor deze inspiratiedag een website gelanceerd waarin je het programma, locatie en aanmeldknop kunt vinden. Je vindt de website Inspiratiedag Studenten, alcohol, drugs en tabak  door hier te klikken: https://inspiratiedagstudenten.trimbos.nl/.

 

 

 

 

 

 

 

LOShbo is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs . Deze onafhankelijke organisatie onderzoekt of opleidingsinstituten aan kwaliteitseisen voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling). De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

De audit vindt eens in de vier jaar plaats en recentelijk werd ons de continuering van onze  registratie als organisatie LOShbo in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) bevestigd.  Voor de komende vier jaar betekent dit oa dat we opnieuw het keurmerk mogen voeren  en dat we als organisatie een btw-vrijstelling genieten. Concreet betekent dit ook dat wij voor onze cursussen lagere prijzen in rekening kunnen brengen!  Uiteraard met dank aan de cursus-organisatie zonder wiens inzet deze accreditatie niet mogelijk zou zijn.

Update van 10 juli 2018:

De Eerste Kamer heeft unaniem ingestemd met de halvering van het collegegeld voor eerstejaars. Daarmee gaat de verlaging definitief door en zal de eerste lichting studenten er al in september van profiteren

De informatie voor studenten is beschikbaar via:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/halvering-collegegeld-eerstejaars

Veelgestelde vragen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/veelgestelde-vragen-collegegeldverlaging-hoger-onderwijs

Infographic

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/documenten/brochures/2018/05/17/collegegeldverlaging

Engelstalige pagina (deze wordt nog aangepast)

https://www.government.nl/topics/secondary-vocational-education-mbo-and-higher-education/plan-to-halve-higher-education-tuition-fees

 

 

 

Het Betsy Perk Opleidingsfonds (BPO) is een fonds  van vrouwen voor vrouwen. Al meer dan 78 jaar ondersteunt het in de kosten van hun opleiding, met als doel vrouwen op weg te helpen naar economische zelfstandigheid.

Graag brengen wij ons fonds bij de decanen onder de aandacht als zij een studente spreken die in financiële moeilijkheden verkeert en daardoor de studie niet meer dreigt te kunnen voortzetten.

Aanvragen kunnen ingediend worden via het aanvraagformulier op de website www.tesselschade-arbeidadelt.nl  (onder kopje fondsen Betsy Perk Opleidingsfonds, voorwaarden zijn in het aanvraagformulier te vinden).

Belangrijke aandachtspunten zijn:

Lees meer...