De Algemene Ledenvergadering en Jaarconferentie 2018 vinden dit jaar plaats op donderdag 8 november in Utrecht. De uitnodigingen daarvoor zijn op 10 oktober aan alle leden verzonden.

Als je bent ingelogd vind je onder 'documenten' relevante stukken voor het ALV-deel. Tevens is het dagprogramma hier nogmaals terug te vinden. 

Vergeet vooral niet om je tijdig aan te melden via de aanmeldknop rechtsboven. 

We zien je graag in Utrecht op 8 november!

Bestuur LOShbo

Met ingang van dit nieuwe studiejaar vind je op deze website regelmatig een column van Lizette Colaris, studentendecaan bij Zuyd Hogeschool. Zij werpt haar blik op actuele zaken met betrekking tot de wereld van de student en de praktijk van ons werk.

Veel leesplezier!

 

Op woensdag 28 november 2018 (9.30 uur-17.30 uur) organiseert het Trimbos-instituut voor de derde keer een Inspiratiedag over studenten en alcoholbeleid. Ook zal er aandacht zijn voor drugs en tabak.

Er is voor deze inspiratiedag een website gelanceerd waarin je het programma, locatie en aanmeldknop kunt vinden. Je vindt de website Inspiratiedag Studenten, alcohol, drugs en tabak  door hier te klikken: https://inspiratiedagstudenten.trimbos.nl/.

 

 

 

 

 

 

 

LOShbo is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs . Deze onafhankelijke organisatie onderzoekt of opleidingsinstituten aan kwaliteitseisen voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling). De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

De audit vindt eens in de vier jaar plaats en recentelijk werd ons de continuering van onze  registratie als organisatie LOShbo in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) bevestigd.  Voor de komende vier jaar betekent dit oa dat we opnieuw het keurmerk mogen voeren  en dat we als organisatie een btw-vrijstelling genieten. Concreet betekent dit ook dat wij voor onze cursussen lagere prijzen in rekening kunnen brengen!  Uiteraard met dank aan de cursus-organisatie zonder wiens inzet deze accreditatie niet mogelijk zou zijn.