Dinsdag 17 april van 12.30 - 17.00 uur is onze Voorjaarsconferentie met het thema De toekomst tegemoet

Vanaf 12.30 uur kun je binnen lopen en onder het genot van een goedverzorgde lunch kennis maken met nieuwe collega’s, oude bekenden ontmoeten en/of even loskomen van de waan van de dag die vaak ons werk beheerst.

Om 13.30 uur, voorafgegaan door een korte inleiding, houdt Joy Moonen-van der Stel een inspirerend verhaal over het kijken naar mogelijkheden ook als dat niet meteen voor de hand ligt. Joy, spreker, trainer en coach met een anderswerkend lijf, wil een mentale en praktische cultuuromslag bewerkstelligen in Nederland. Vandaag neemt ze ons mee in haar zoektocht naar uitdagingen en kansen. 

Lees meer...

The Think Tanks & Civil Societies Program, een onderzoeksprogramma dat wereldwijd de kwaliteit van denktanks en onderzoeksorganisaties evalueert, heeft medio 2016 de editie van zijn ‘Global Go To Think Tank Index’ gepubliceerd. Elf Nederlandse denktanks hebben zich bij de wereldwijde elite weten te scharen. Qua aantal denktanks staat Nederland op een gedeelde 19e plek met Israël – beide landen tellen 58 denktanks volgens het onderzoek. De spontane oproep tot het formeren van een (decanen)denktank tijdens de ALV werd enthousiast onthaald, wij zijn blij dat een groot aantal leden zich in november 2016 - als denkers - heeft aangemeld voor de 59e denktank.

Lees meer...

Op 4 april 2017 werd na een ingelaste Algemene Leden Vergadering de jaarlijkse Voorjaarsconferentie georganiseerd in The Colour Kitchen te Utrecht door de Expertgroep Psychosociale Problematiek.
Het middagprogramma bestond uit een plenair deel met als gastspreker de psychiater Simon Hogerzeil. Daarna volgde een interactief deel waarbij de leden van LOShbo aan de hand van vragen met een aantal uiteenlopende thema’s aan de slag gingen.

Een verslag van deze middag en (een deel van) de door Simon Hogerzeil gebruikte presentatie kun je vinden onder het ledengedeelte van de website onder het kopje "Documenten / Conferenties". 

Via de contactpersonen van DUO ontvingen wij een brief over misbruik van studiefinanciering. Het is nuttig om als studentendecaan deze informatie te lezen, zodat je studenten kunt attenderen op eventueel onbedoeld misbruik bij bijvoorbeeld de éénoudertoeslag. pdfBrief_DUO_misbruik_studiefinanciering.pdf