Op woensdag 28 november 2018 (9.30 uur-17.30 uur) organiseert het Trimbos-instituut voor de derde keer een Inspiratiedag over studenten en alcoholbeleid. Ook zal er aandacht zijn voor drugs en tabak.

Er is voor deze inspiratiedag een website gelanceerd waarin je het programma, locatie en aanmeldknop kunt vinden. Je vindt de website Inspiratiedag Studenten, alcohol, drugs en tabak  door hier te klikken: https://inspiratiedagstudenten.trimbos.nl/.

 

 

 

 

 

 

 

DRINGENDE OPROEP

Afgelopen Voorjaarsconferentie werd tussen neus en lippen door al even gemeld dat Elke de Roos na 4 jaar noeste inzet de Cursusorganisatie van LOShbo gaat verlaten. Ook Jos Nijsen, jarenlang actief voor LOShbo, heeft aangegeven met ingang van het nieuwe studiejaar het stokje door te willen geven. Tot op heden heeft niemand de keus gemaakt om warm te draaien en in de leemte te springen die gaat ontstaan. Vandaar deze dringende oproep aan alle leden te overwegen wat JIJ kan betekenen voor de Cursusorganisatie. Uit de geluiden om ons heen horen we dat de leden LOShbo een warm hart toedragen, maar enkel een warm hart is onvoldoende om hem ook te laten kloppen! 

Lees meer...

LOShbo is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs . Deze onafhankelijke organisatie onderzoekt of opleidingsinstituten aan kwaliteitseisen voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling). De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

De audit vindt eens in de vier jaar plaats en recentelijk werd ons de continuering van onze  registratie als organisatie LOShbo in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) bevestigd.  Voor de komende vier jaar betekent dit oa dat we opnieuw het keurmerk mogen voeren  en dat we als organisatie een btw-vrijstelling genieten. Concreet betekent dit ook dat wij voor onze cursussen lagere prijzen in rekening kunnen brengen!  Uiteraard met dank aan de cursus-organisatie zonder wiens inzet deze accreditatie niet mogelijk zou zijn.

Update van 10 juli 2018:

De Eerste Kamer heeft unaniem ingestemd met de halvering van het collegegeld voor eerstejaars. Daarmee gaat de verlaging definitief door en zal de eerste lichting studenten er al in september van profiteren

-----

26 mei 2018:

Vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvingen wij bericht over de maatregel halvering collegegeld voor eerstejaars studenten en een extra jaar voor lerarenopleidingen m.i.v. het studiejaar 2018 – 2019.

Op donderdag 26 april jl. is het wetsvoorstel 'Verlaagd wettelijk collegegeld' aangenomen door de Tweede Kamer. Het Ministerie heeft de pagina over de halvering collegegeld op Rijksoverheid.nl daarom aangepast.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/halvering-collegegeld-eerstejaars

Tevens is er een infographic gemaakt:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/documenten/brochures/2018/05/17/collegegeldverlaging

Engelstalig: http://bit.ly/dutch-tuitionfees

Ook is er medio maart jl. al een online campagne gestart met bijgevoegd filmpje over de maatregel met Willie Wartaal: https://youtu.be/Lqbq8CeOYJQ.

Zie onderstaande link voor questions and answers:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/veelgestelde-vragen-collegegeldverlaging-hoger-onderwijs

Om zoveel mogelijk potentiële studenten te bereiken is het verzoek de maatregel en het filmpje zoveel mogelijk bekendheid te geven (door bijvoorbeeld naar de pagina op Rijksoverheid en de infographic te verwijzen) alsmede de links naar de pagina en de infographic te verspreiden onder relevante betrokkenen.

Eventuele nieuwe informatie rondom deze maatregel zullen wij op onze LOShbo website blijven vermelden.