DRINGENDE OPROEP

Afgelopen Voorjaarsconferentie werd tussen neus en lippen door al even gemeld dat Elke de Roos na 4 jaar noeste inzet de Cursusorganisatie van LOShbo gaat verlaten. Ook Jos Nijsen, jarenlang actief voor LOShbo, heeft aangegeven met ingang van het nieuwe studiejaar het stokje door te willen geven. Tot op heden heeft niemand de keus gemaakt om warm te draaien en in de leemte te springen die gaat ontstaan. Vandaar deze dringende oproep aan alle leden te overwegen wat JIJ kan betekenen voor de Cursusorganisatie. Uit de geluiden om ons heen horen we dat de leden LOShbo een warm hart toedragen, maar enkel een warm hart is onvoldoende om hem ook te laten kloppen! 

Niet voor het eerst kampt LOShbo met een gebrek aan animo om vacatures in te vullen, vacatures die essentieel zijn om de organisatie te laten functioneren zoals ze dat nu doet. Wij willen benadrukken dat de Cursusorganisatie de spil is waarop de vereniging draait. Een vacuüm in deze betekent feitelijk een vleugellamme organisatie. Op pijnlijke wijze werd eerder al duidelijk dat LOShbo kampt met een structureel gebrek aan vrijwilligers. Wij zijn daarin zeker niet exemplarisch: steeds meer verenigingen, sportclubs en goede-doelen-organisaties hebben moeite vrijwilligers aan zich te binden. Uit sociaal-wetenschappelijk onderzoek blijkt dat e.e.a. inherent is aan de veranderingen in de maatschappij. Deze is individualistischer geworden. De gedachte samen een organisatie te dragen is er vooral een die leeft onder de 50+ generatie, die nog ècht voor de club leeft. Door veranderende verhoudingen is de positie van ‘vrijwilliger’ in het gedrang geraakt: tweeverdieners, toegenomen vrije-tijdsbesteding en minder sociale cohesie. Mensen hebben in toenemende mate het gevoel ‘geen tijd meer te hebben’. 

Kortom; wat betekent dit voor LOShbo: we hebben ideeën nodig voor een duurzame oplossing. Voor het behoud van de vereniging is het nodig dat een aantal posten structureel wordt ingevuld! Die van Cursusorganisatie is wellicht de meest prangende. Voor  ‘kleine klussen’ vinden wij doorgaans leden beschikbaar (Netwerk Nieuwe Studentendecanen, kascommissie) maar juist de posten die meer inzet vragen en waarmee we de continuïteit van de vereniging waarborgen blijven onderwerp van discussie. Een bestuursvacuüm lijkt voorlopig beslecht. Met de toetreding van Cora Verkley afgelopen november is er een toekomstbestendig bestuur. Dit wensen we heel nadrukkelijk ook voor de Cursusorganisatie, en we doen daarom met deze mail een dringend appel op jou als lid, om de vacante functies in te vullen

De cursusorganisatoren gaan in gesprek met trainers over mogelijk nieuw trainingsaanbod, evalueren het bestaande aanbod, maken de jaarplanning met het cursusaanbod per studiejaar. Hierover houden ze contact met het bestuur en krijgen ze input van de leden. Voor meer informatie kun je terecht bij Jos Nijsen, cursus@loshbo.nl, cursusorganisator en Cora Verkley, info@loshbo.nl, voormalig cursusorganisator en huidig bestuurslid.

Vriendelijke groet, namens het bestuur

 

Lies Leijs

Voorzitter LOShbo