door Lizette Colaris

Wat is het toch mooi om studentendecaan te zijn. Niet in de laatste plaats omdat je zo midden in de maatschappij staat, zo tussen de jongere generatie die de toekomst nog tegemoet gaat treden. We werken met deze jonge mensen in een tijd waarin ontwikkelingen zich soms sneller dan verwacht aandienen. Een tijd van transitie ook, waarin we op zoek moeten gaan naar andere manieren om met systemen om te gaan, omdat de systemen vastlopen in de vooruitgang die om de systemen heen plaatsvindt.

En wat ben ik blij dat ik dan naar de Najaarsconferentie van het LOShbo mag gaan! Want na het doornemen van de jaarstukken ging de dag verder met een lezing die gegeven werd door Peter Merry, Chief Innovation Officer van Ubiquity University. Van wat? Ja. Dat dacht ik ook toen ik het las. Het woord ‘Innovation’ triggert al, maar wat heeft dit nou met ons werk te maken? Wat is Ubiquity in hemelsnaam?

Als studentendecanen zijn we werkzaam in het onderwijs. Sterker nog, we zitten er midden in. We horen van alles in de wandelgangen, we lezen berichten, we volgen ontwikkelingen. Zo hebben we dan ook wel al in de gaten dat er flink gerommeld wordt. Gerommeld met manieren van lesgeven, met onderwijsmaterialen, lesmethodes en leermanieren. Wat de toekomst betreft wordt er van alles geroepen en bedacht. Maar wat is nou eens een groot, alles overkoepelend concept waarmee het onderwijs de toekomst aan kan? Waar gaat het onderwijs naartoe, hoe gaat onderwijsland haar landschap aanpassen zodat het weer meer aansluit bij nieuwe ontwikkelingen? Want de ‘oude’ aanpak lijkt snel terrein te verliezen.

Ubiquity University is dus een concept dat, in de lijn van het Agora-onderwijs dat Sjef Drummen in Roermond heeft ontwikkeld,  de hypercomplexiteit van het toekomstige leven naar een onderwijssysteem vertaalt. De onderdelen creativiteit, ondernemerschap, kennis en competenties worden in een persoonlijk, op maat geconstrueerd curriculum met elkaar verbonden waardoor de student leert te navigeren in de nieuwe wereld van de toekomst. Dat klinkt allemaal nogal vaag, maar het is ook bijna onmogelijk om de hele presentatie van meneer Merry te vatten in een column van 500 woorden. Laat ik het zo zeggen: er bij zijn was alles. Mooi om dergelijke zeer nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd te krijgen.

Wat het voortbestaan van onze beroepsgroep betreft leverde de presentatie in elk geval al wat vragen op bij de aanwezige decanen. We zullen misschien moeten nadenken over onze rol en de manier waarop we ons werk uitvoeren. Als het oude systeem moet worden losgelaten, zullen we moeten meebewegen. Flexibiliteit en creativiteit, daar gaat het om. En ik vermoed dat we elkaar hard nodig gaan hebben om in deze grote ontwikkeling na te denken en van elkaar te leren. ‘Good practices’ delen, wat sowieso altijd een erg goed idee is, natuurlijk!

Voor wie er deze keer niet bij was: op Youtube staan verschillende clips die uitleggen wat Ubiquity University is en doet. En voor de (meer nabije) toekomst: kom naar de bijeenkomsten van het LOShbo. Zij helpen ons bij te blijven, ook als het om de toekomst gaat. Ben er bij, en blijf er bij.. dat is het devies, voor een toekomst als decanen!