LOShbo is de Landelijke Organisatie van Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs.

De doelen van LOShbo zijn:

  • Het bevorderen van een gunstig studenten-(voorzieningen-)beleid en een optimale studieloopbaanbegeleiding binnen het hoger beroepsonderwijs.
  • Het scheppen van optimale voorwaarden voor de beroepsuitoefening van de studentendecaan.

Lees voor de volledige beschrijving van onze organisatie de statuten.

Heeft u een vraag, kijk dan wie u het beste kunt benaderen en neem contact op.

Het bestuur wordt gevormd door de onderstaande personen.

Voorzitter
Lies Leijs

Algemeen lid
Cora Verkley

Penningmeester 
Olav Wissink

Secretaris
Janette van der Aa

 

Vergaderdata bestuur 2017 - 2018

13 december 2017
25 januari 2018
8 februari 2018
15 maart 2018
12 april 2018
31 mei 2018
21 juni 2018
13 september 2018
4 oktober 2018
1 november 2018


Voorjaarsconferentie

Dinsdag 17 april 2018
 

Algemene Ledenvergadering

Donderdag 8 november 2018