LOShbo is de Landelijke Organisatie van Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs.

De doelen van LOShbo zijn:

  • Het bevorderen van een gunstig studenten-(voorzieningen-)beleid en een optimale studieloopbaanbegeleiding binnen het hoger beroepsonderwijs.
  • Het scheppen van optimale voorwaarden voor de beroepsuitoefening van de studentendecaan.

Lees voor de volledige beschrijving van onze organisatie de statuten.

Heeft u een vraag, kijk dan wie u het beste kunt benaderen en neem contact op.

Het bestuur wordt gevormd door de onderstaande personen.

Voorzitter
Lies Leijs

Algemeen lid
Cora Verkley

Penningmeester 
Olav Wissink

Secretaris
Janette van der Aa

 

Vergaderdata bestuur 2018 - 2019

4 december 2018
22 januari 2019
7 maart 2019
16 april 2019
16 mei 2019
27 juni 2019
12 september 2019
10 oktober 2019
7 november 2019


Lustrum

Dinsdag 16 april 2019
 

Algemene Ledenvergadering

Donderdag 14 november 2019