Programma Lustrumcongres 16 april 2019

Thema: “Het geluk kan wél op” –

over studiestress, burn-out, perfectionisme, succes en maakbaarheid van het leven

 

 

09.30     Inloop, koffie/thee en…

10.00     Aanvang programma met verrassingsoptreden…

10.15     Opening door dagvoorzitter

10.20      Lezing door Thijs Launspach (psycholoog - over oorzaken studiestress en  aanbevelingen voor studenten en studentbegeleiders ter vermindering ervan)

11.05      Koffie- en theepauze

11.25      Lezing door Marian Donner (schrijfster, publiciste – over hoe je je onttrekt aan de gekte van het systeem onder het motto: “Trek je eigen plan”)

12.10      Discussie met en vragen uit de zaal over beide ochtendlezingen

12.30      Uitgebreide lunch (met muziek van de Rappe Mannen)

13.30      Lezing door Bas Haring (filosoof – enige relativering over de maakbaarheid van geluk en ongezonde hang naar succes)

14.15      Discussie met en vragen uit de zaal over voorgaande bijdrage

14.30      Lezing door Harriët Rempe (ex-studentendecaan – enige geschiedenis van het studentendecanaat en van LOShbo met als centrale vraag: “structurele aanpak of symptoombestrijding?”)

15.00      Koffie- en theepauze (met muziek van de Rappe Mannen)          

15.20      Drie korte bijdragen van leden van de 3 expertgroepen van LOShbo (over het congresthema, bezien vanuit de invalshoek van hun respectievelijke expertise):

               - Hermien Moning (Studeren met een functiebeperking)

               - Alvar van Rijn (Studiefinanciering, Wet- en regelgeving)

               - Francis van Hekelen (Psychosociale Problematiek)

16.00      Discussie met zaal over voorgaande vier bijdragen

16.15      Slotlied door en met de Rappe Mannen

16.25      Afsluiting door de voorzitter van LOShbo Lies Leijs

16.30      Borrel en aanverwanten

17.30      Einde

 

Locatie: UCK, Domplein 4 te Utrecht

Casuïstiek Wet- en Regelgeving I

In deze module wordt een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen in de onderwijs- en studiefinancieringswetgeving. Daarnaast zal aan de hand van casuïstiek de werking en de betekenis van de regels van de WSF2000 en de WHW in de praktijk worden behandeld. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de deelnemers ook zelf vragen, problemen en casuïstiek inbrengen, zowel voor als tijdens de module.

Lees meer...