Maatregel halvering collegegeld

Vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvingen wij bericht over de maatregel halvering collegegeld voor eerstejaars studenten en een extra jaar voor lerarenopleidingen m.i.v. het studiejaar 2018 – 2019.

Op donderdag 26 april jl. is het wetsvoorstel 'Verlaagd wettelijk collegegeld' aangenomen door de Tweede Kamer. Het Ministerie heeft de pagina over de halvering collegegeld op Rijksoverheid.nl daarom aangepast.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/halvering-collegegeld-eerstejaars

Tevens is er een infographic gemaakt:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/documenten/brochures/2018/05/17/collegegeldverlaging

Engelstalig: http://bit.ly/dutch-tuitionfees

Ook is er medio maart jl. al een online campagne gestart met bijgevoegd filmpje over de maatregel met Willie Wartaal: https://youtu.be/Lqbq8CeOYJQ.

Er zullen via Rijksoverheid.nl Q&A's beschikbaar komen. In de antwoorden probeert het Ministerie de veelgestelde vragen af te vangen. Het Ministerie verwacht dat deze binnen twee weken worden geplaatst.

Om zoveel mogelijk potentiële studenten te bereiken is het verzoek de maatregel en het filmpje zoveel mogelijk bekendheid te geven (door bijvoorbeeld naar de pagina op Rijksoverheid en de infographic te verwijzen) alsmede de links naar de pagina en de infographic te verspreiden onder relevante betrokkenen.

Eventuele nieuwe informatie rondom deze maatregel zullen wij op onze LOShbo website blijven vermelden.

 

 

 

Drieluik "De spreekkamer uit!" Deel 3: Veranderen

Drieluik: DE SPREEKKAMER UIT!

Studentendecanen kunnen eraan bijdragen dat hun hogeschool er (nog) beter in slaagt het welzijn en studiesucces van studenten te vergroten. In hun spreekkamer doen studentendecanen immers informatie op die van grote waarde kan zijn voor de organisatie als geheel. Want elke hogeschool heeft de uitdaging om studie-uitval en studievertraging waar mogelijk te beperken.

Lees meer...