Memo van DUO voor studentendecanen

Via de contactpersonen van DUO ontvingen wij een brief over misbruik van studiefinanciering. Het is nuttig om als studentendecaan deze informatie te lezen, zodat je studenten kunt attenderen op eventueel onbedoeld misbruik bij bijvoorbeeld de éénoudertoeslag. pdfBrief_DUO_misbruik_studiefinanciering.pdf

Basiscursus WSF 2000

Kennis van de WSF 2000 is essentieel voor het werk van de studentendecaan. In de loop van de jaren is de studiefinanciering vele malen gewijzigd. Daarom is het belangrijk om per individuele student de bijbehorende regelingen te kennen en te kunnen toepassen.

Lees meer...