Cursussen 2018-2019

Het cursusaanbod 2018-2019 biedt, naast algemene onderwerpen, een zo evenwichtig mogelijke verdeling over de werkgebieden van de studentendecaan: studiefinanciering & wet- en regelgeving, psychosociale problematiek, studievaardigheden & studieloopbaanbegeleiding.

Alle cursussen van LOShbo vinden plaats in congrescentrum La Vie in Utrecht.

Let op! U kunt als LOShbo-lid uitsluitend in aanmerking komen voor deelname aan een cursus tegen de ledenprijs als u ook daadwerkelijk als lid op deze website bent ingelogd. Als u niet als lid bent ingelogd krijgt u automatisch de reguliere prijs gefactureerd.

Aantal dagen: 1 | 14-2-2019

Drieluik: DE SPREEKKAMER UIT!

Studentendecanen kunnen eraan bijdragen dat hun hogeschool er (nog) beter in slaagt het welzijn en studiesucces van studenten te vergroten. In hun spreekkamer doen studentendecanen immers informatie op die van grote waarde kan zijn voor de organisatie als geheel. Want elke hogeschool heeft de uitdaging om studie-uitval en studievertraging waar mogelijk te beperken.

Lees meer...

Aantal dagen: 1 | 21-3-2019

Drieluik: DE SPREEKKAMER UIT!

Studentendecanen kunnen eraan bijdragen dat hun hogeschool er (nog) beter in slaagt het welzijn en studiesucces van studenten te vergroten. In hun spreekkamer doen studentendecanen immers informatie op die van grote waarde kan zijn voor de organisatie als geheel. Want elke hogeschool heeft de uitdaging om studie-uitval en studievertraging waar mogelijk te beperken.

Lees meer...

Aantal dagen: 1 | 9-5-2019

Drieluik: DE SPREEKKAMER UIT!

Studentendecanen kunnen eraan bijdragen dat hun hogeschool er (nog) beter in slaagt het welzijn en studiesucces van studenten te vergroten. In hun spreekkamer doen studentendecanen immers informatie op die van grote waarde kan zijn voor de organisatie als geheel. Want elke hogeschool heeft de uitdaging om studie-uitval en studievertraging waar mogelijk te beperken.

Lees meer...

Aantal dagen: 3 | 7-2-2019, 7-3-2019, 11-4-2019

Focus van Krachtgericht coachen

  • Hoe kun je studenten zo begeleiden dat zij meer in hun kracht komen en van daaruit hun (studie)problemen kunnen aanpakken?
  •  Hoe kun je een duurzame ontwikkeling stimuleren waarin zij hun kwaliteiten optimaal leren inzetten?
  • Hoe kun je hen ondersteunen om eigenaarschap te krijgen over het eigen leren en zelfsturing te vergroten?

Lees meer...

Aantal dagen: 3 | 16-5-2019, 6-6-2019, 20-6-2019

Een effectief contact met je studenten staat of valt met de kwaliteit van jullie samenwerkingsrelatie. Binnen een context waarin de student zich door jou gezien, erkend, begrepen en niet veroordeeld voelt, ontstaat er ruimte voor het verkennen van nieuwe mogelijkheden en het zetten van nieuwe stappen.

Lees meer...

Aantal dagen: 1 | 4-4-2019

Anton van den Hoeven is al ruim 25 jaar de gewaardeerde docent van de door velen gevolgde LOShbo-cursus “Casuïstiek Wet- en Regelgeving”. 

Lees meer...

Aantal dagen: 1 | 20-12-2018

Ongeveer tachtig procent van de Nederlandse studenten geeft toe weleens studieontwijkend gedrag te vertonen. Waarom ontwijken studenten massaal hun studietaken? En: valt daar iets aan te doen, zelfs als je een student maar kort spreekt? Daarover gaat deze workshop: hoe kun je als studentendecaan studenten zo adviseren dat ze hun gedrag verbeteren en meer voortgang boeken.

Lees meer...

Aantal dagen: 2 | 1-11-2018, 22-11-2018

Tijdens deze tweedaagse cursus ‘Verlies- en rouw bij studenten’ leer je om de gevolgen van verliezen bij studenten te herkennen, bespreekbaar te maken en, indien nodig, adequaat door te verwijzen. Bij ‘verlies en rouw’ denken we in eerste instantie vaak aan overlijden maar we maken verliezen mee op al onze levensgebieden (sociaal, materieel, psychisch en fysiek.) Verliezen doen zich dus regelmatig voor en in alle soorten en maten. Toch vinden we het vaak lastig om met onze eigen verliezen en de rouw van anderen om te gaan.

Lees meer...

Aantal dagen: 2 | 16-1-2019, 30-1-2019

Let op: deze cursus wordt gegeven op twee woensdagen!

Vaak wordt er gezegd dat angst- en stressklachten de laatste jaren toenemen onder studenten. Er doen allerlei verklaringen de ronde over de oorzaken van deze toename. Zo zou volgens sommigen het prestatiegerichte hoger onderwijs zelf of het nieuwe studiefinancieringsstelsel dit soort klachten doen toenemen terwijl anderen bijvoorbeeld wijzen naar de geïndividualiseerde samenleving, die via social media veel druk legt op jongeren. En dat zijn maar een paar van de mogelijke verklaringen.

Lees meer...

Aantal dagen: 1 | 1, 22-11-2018

Met e-learning vooraf.

Soms kunnen de emoties hoog oplopen in onze spreekkamer. Niet alleen bij studenten, maar ook bij onszelf. Wie kent niet het gevoel van irritatie als een student jou probeert te bewegen tot iets waar je het zelf absoluut niet mee eens bent? Soms kunnen studenten daarbij zo dwingend zijn dat je je haast bedreigd voelt. Studenten (en niet te vergeten hun ouders!) kunnen zo kwaad worden, dat je er bang van wordt. Dan maar toegeven?

Lees meer...

Aantal dagen: 1 | 23-5-2019

Smaakte het “basisprogramma Provocatief Coachen” naar meer? Of ontbreekt de humor toch nog in de begeleiding? Is het provocatief “ontregelen” van studenten of groepen nog erg spannend?

Lees meer...

Aantal dagen: 2 | 29-11-2018, 13-12-2018

Er zijn grote verschillen in de manier waarop studenten omgaan met ziekte,  ouderschap, familieomstandigheden, rouw en andere persoonlijke omstandigheden. Die verschillen kunnen voortkomen uit hun culturele achtergrond.

Lees meer...

Aantal dagen: 1 | 4-10-2018

Om als studentendecaan studenten op de juiste wijze te kunnen adviseren wanneer zij te maken krijgen met problemen op onderwijs- of persoonlijk gebied, is het handig en nuttig op de hoogte te zijn van de werking van het Nederlands recht en de regels die daaruit voortvloeien.

Lees meer...

Aantal dagen: 3 | 11-4-2019, 16-5-2019, 20-6-2019

Oplossingsgericht werken is een veel gebruikte veranderingstechniek. Een belangrijk uitgangspunt is: de student weet alles van zijn probleem en de oplossing, alleen van dit laatste is hij zich nog niet bewust.

Lees meer...

Aantal dagen: 2 | 27-9-2018, 11-10-2018

Kennis van de WSF 2000 is essentieel voor het werk van de studentendecaan. In de loop van de jaren is de studiefinanciering vele malen gewijzigd. Daarom is het belangrijk om per individuele student de bijbehorende regelingen te kennen en te kunnen toepassen.

Lees meer...

Aantal dagen: 1 | 20-9-2018

Als studentendecaan kun je in aanraking komen met studenten die helemaal vastgelopen zijn en het leven niet meer zien zitten. Zelfdoding is onder jongeren tussen 12-25 jaar zelfs doodsoorzaak nummer één. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 100 jongeren in het afgelopen jaar een suïcidepoging heeft gedaan. Er overlijden per week vijf studenten aan zelfdoding. Hoe kan je in rol van adviseur in gesprek gaan, zonder de rol van hulpverlener op je te nemen? Wat kan jij doen om deze studenten perspectief te bieden en het isolement te doorbreken?

Lees meer...

Aantal dagen: 2 | 17-1-2019, 31-1-2019

Iedere studentendecaan heeft bij zijn werk te maken met de WHW. In deze cursus maken de deelnemers kennis met de basisregels van de WHW.

Lees meer...

Aantal dagen: 1 | 10-1-2019

De voorziening tot omzetting van de prestatiebeurs en het verzoek inkomen ouders buiten beschouwing laten kunnen bij studentedecanen zorgen voor (morele) dilemma’s. Zeker nu we meer en meer te maken hebben met een groep eisende studenten. Bovendien kunnen de redenen voor een verzoek zeer complex zijn en is niet altijd duidelijk vast te stellen of we een dergelijk verzoek kunnen ondersteunen. Vandaar dat we vanuit de cursusorganisatie DUO hebben benaderd met het verzoek een workshop rond dit thema te verzorgen.

Lees meer...

Aantal dagen: 3 | 14-3-2019, 28-3-2019, 18-4-2019

Deze cursus is afgelopen jaar door de deelnemers met het hoogste cijfer gewaardeerd: een 9,3.

Lees meer...

Aantal dagen: 1 | 7-11-2018

In deze module wordt een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen in de onderwijs- en studiefinancieringswetgeving. Daarnaast zal aan de hand van casuïstiek de werking en de betekenis van de regels van de WSF2000 en de WHW in de praktijk worden behandeld. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de deelnemers ook zelf vragen, problemen en casuïstiek inbrengen, zowel voor als tijdens de module.

Lees meer...

Aantal dagen: 1 | 6-12-2018

In deze module wordt een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen in de onderwijs- en studiefinancieringswetgeving. Daarnaast zal aan de hand van casuïstiek de werking en de betekenis van de regels van de WSF2000 en de WHW in de praktijk worden behandeld. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de deelnemers ook zelf vragen, problemen en casuïstiek inbrengen, zowel voor als tijdens de module.

Lees meer...

Aantal dagen: 1 | 24-1-2019

In deze module wordt een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen in de onderwijs- en studiefinancieringswetgeving. Daarnaast zal aan de hand van casuïstiek de werking en de betekenis van de regels van de WSF2000 en de WHW in de praktijk worden behandeld. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de deelnemers ook zelf vragen, problemen en casuïstiek inbrengen, zowel voor als tijdens de module.

Lees meer...