nieuw

Een effectief contact met je studenten staat of valt met de kwaliteit van jullie samenwerkingsrelatie. Binnen een context waarin de student zich door jou gezien, erkend, begrepen en niet veroordeeld voelt, ontstaat er ruimte voor het verkennen van nieuwe mogelijkheden en het zetten van nieuwe stappen.

Hoe schep je een veilig èn stimulerend klimaat? Volgens Carl Rogers (1902-1987), grondlegger van de persoonsgerichte benadering, gaat dit niet lukken door het toepassen van (oppervlakkige) technieken, maar alleen door uitdrukking te geven aan drie zijnswijzen: empathie, echtheid en onvoorwaardelijke positieve aanvaarding.

Deze persoonsgerichte grondhouding heeft zich inmiddels in diverse werksettings (zoals bedrijfsleven, onderwijs, therapie) bewezen als een effectieve basis voor samenwerking.

Tijdens deze driedaagse cursus leren de deelnemers, tegen de achtergrond van Rogers' gedachtegoed, wat de verschillende facetten van deze grondhouding in de praktijk betekenen.

Aan het einde van de cursus voel je je toegerust om studenten een veilig èn stimulerend contact te bieden.

Cursusdag 1: De persoonsgerichte benadering

- Kennismaking en inventarisatie van wensen/verwachtingen bij de deelnemers.

- Achtergronden van de persoonsgerichte benadering.

- De persoonsgerichte grondhouding en werkwijze.

- Training (houding, gespreksvaardigheden) aan de hand van eigen praktijkcasuïstiek..

Cursusdag 2: Veiligheid èn exploratie: twee zijden van dezelfde medaille

- Ingrediënten van een context voor groei en ontwikkeling.

- De zone van naaste ontwikkeling (Vygotsky).

- Empathie, congruentie, onvoorwaardelijke aanvaarding.

- Training (houding, gespreksvaardigheden) aan de hand van eigen praktijkcasuïstiek.

Cursusdag 3: Persoonsgericht omgaan met ‘obstakels’

- ‘Scheefgroei’ in de voorgeschiedenis van de student.

- De effecten van negatieve zelfschema’s en self-fulfilling prophecies bij de student.

- De persoonsgerichte grondhouding als tegenwicht aan de interne criticus van de student.

- Training (houding, gespreksvaardigheden) aan de hand van eigen praktijkcasuïstiek..

Docent: Josje Geerse, medeoprichter en docent van de Sociale Academie Utrecht (SAU) en rouwtherapeut.

Cursus code
A050
Aantal dagen
3
Leden prijs
610
Niet leden prijs
915
Groepsgrootte
15
Trainer
Josje Geerse, psychosociaal therapeut
Cursus data
16-5-2019
6-6-2019
20-6-2019