nieuw

Oplossingsgericht werken is een veel gebruikte veranderingstechniek. Een belangrijk uitgangspunt is: de student weet alles van zijn probleem en de oplossing, alleen van dit laatste is hij zich nog niet bewust.

De oplossingsgerichte studentendecaan helpt de student om zich bewust te worden van zijn oplossing en om hem zijn oplossing te laten uitvoeren.

Voor de studentendecaan heeft het gebruik van oplossingsgericht werken het voordeel dat hij zich niet hoeft uit te putten in het bedenken van oplossingen voor de student en zich kan focussen op zoekproces naar de oplossing van de student. Hierdoor is de student meer genegen om zijn eigen oplossing uit te voeren dan een die hem aangereikt wordt.

Werkwijze en programma:

We zullen vooral veel oefenen en daarbij zijn er ondersteunende demonstraties van de trainer en videomateriaal van de Amerikaanse grondleggers van oplossingsgericht werken Insoo Kim Berg, Steve de Shazer en Louis Cauffman, een van de Europese  grondleggers.

In de eerste twee dagen zullen we aan de hand van eigen casuïstiek oefenen met oplossingsgerichte technieken o.a.:

 • Opening van het gesprek.
 • Doel van de student in het gesprek en formuleringsvoorwaarden voor doelen.
 • Uitzonderingen, wanneer lukt het wel of is het gelukt.
 • Krachtbronnen van de student, wat is er al aanwezig.
 • Gestuurde studenten.
 • Wat te doen als de ander moet veranderen.
 • Overgang van moeten via mogen naar willen.
 • Schaaltechnieken.
 • Hoe-vragen tegenover waarom-vragen.
 • Welke vraag stel je op welk moment.
 • Wondervraag.
 • Complimenten geven.
 • Reframing.
 • Tweede gesprek.
 • Huiswerkopdrachten.

Als ondersteuning van het oplossingsgerichte gesprek gebruiken we de cirkeltechniek waarmee de student zijn eigen vorderingen beter kan monitoren.

Tijdens de terugkomdag zullen we de opgedane ervaringen uitwisselen, vragen beantwoorden en vooral weer veel oefenen en aan een verdere verdieping werken o.a. door oplossingsgerichte intervisie.

Deze training is zowel voor decanen die geen ervaring hebben met oplossingsgericht werken als voor decanen die ervaringen hebben met deze methode.

Trainer: Gerrit Ophuis NIP-psycholoog, zelfstandig trainer en voormalig studentenpsycholoog Fontys Hogescholen.

Literatuur: Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs (20143)
Louis Cauffman & Dick J. van Dijk m.m.v. Martin Santman en Nico Schouws

Uitgeverij Boom

Cursus code
D020
Aantal dagen
3
Leden prijs
520
Niet leden prijs
780
Groepsgrootte
15
Trainer
Gerrit Ophuis, zelfstandig trainer en voormalig studentenpsycholoog Fontys Hogescholen
Cursus data
11-4-2019
16-5-2019
20-6-2019