Update van 10 juli 2018:

De Eerste Kamer heeft unaniem ingestemd met de halvering van het collegegeld voor eerstejaars. Daarmee gaat de verlaging definitief door en zal de eerste lichting studenten er al in september van profiteren

-----

26 mei 2018:

Vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvingen wij bericht over de maatregel halvering collegegeld voor eerstejaars studenten en een extra jaar voor lerarenopleidingen m.i.v. het studiejaar 2018 – 2019.

Op donderdag 26 april jl. is het wetsvoorstel 'Verlaagd wettelijk collegegeld' aangenomen door de Tweede Kamer. Het Ministerie heeft de pagina over de halvering collegegeld op Rijksoverheid.nl daarom aangepast.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/halvering-collegegeld-eerstejaars

Tevens is er een infographic gemaakt:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/documenten/brochures/2018/05/17/collegegeldverlaging

Engelstalig: http://bit.ly/dutch-tuitionfees

Ook is er medio maart jl. al een online campagne gestart met bijgevoegd filmpje over de maatregel met Willie Wartaal: https://youtu.be/Lqbq8CeOYJQ.

Zie onderstaande link voor questions and answers:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/veelgestelde-vragen-collegegeldverlaging-hoger-onderwijs

Om zoveel mogelijk potentiële studenten te bereiken is het verzoek de maatregel en het filmpje zoveel mogelijk bekendheid te geven (door bijvoorbeeld naar de pagina op Rijksoverheid en de infographic te verwijzen) alsmede de links naar de pagina en de infographic te verspreiden onder relevante betrokkenen.

Eventuele nieuwe informatie rondom deze maatregel zullen wij op onze LOShbo website blijven vermelden.